tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

02 Lis 2022

Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze


Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację nauczycieli akademickich na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników

w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”.

Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.10.2022 godz. 14:00.

Przewidywany termin szkolenia to: 25.11.2022 (grupa I)i 26.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych).

Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni .

Powrót wstecz